Regulamin

Szanowni Państwo, dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem https://myfitbox.com.pl/. Za pomocą strony My Fit Box, możliwe jest zamówienie przygotowania oraz dostawy posiłków wskazanych na stronie w ramach cateringu dietetycznego.

Niniejszy regulamin zakłada określenie ogólnych zasad oraz warunków korzystania z serwisu internetowego https://myfitbox.com.pl/. Warunki regulaminu, regulują zasady korzystania z serwisu internetowego, kwestię Naszej odpowiedzialności, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z usług My Fit Box.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

1/ O Nas

Właścicielem serwisu jest My Fit Box P. Janas, P. Janas S.C. posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kazimierza Wielkiego 14, 32-700 Bochnia, NIP: 868-196-96-85, REGON: 368385288, adres poczty elektronicznej: info@myfitbox.com.pl, nr telefonu: 574-824-268.

Usługodawca prowadzi serwis internetowy i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług oraz usług elektronicznych serwisu. Usługobiorcy mogą za pomocą serwisu korzystać z dostarczanych przez serwis usług elektronicznych oraz dokonywać zakupu.

W ramach swojej działalności My Fit Box oferuje dostarczenie do domu lub do biura:

– lunch (składający się z 2 dań w cenie 18,90 pln lub 2 dań i deseru w cenie 21,90 pln )

Każdy lunch jest zapakowany w pojemnik termiczny.

– zestawu dietetycznego składającego się z 5 posiłków ( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja)

Każdy posiłek zapakowany jest w oddzielny, pojemnik jednorazowego użytku.

2/ Zamówienie

Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Realizacja zamówień następuje drogą:

– elektroniczną – poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonania opłaty przelewem na wskazany numer rachunku bankowego. Złożenie zamówienia, wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu.

– telefoniczną – po wcześniejszym wypełnieniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://myfitbox.com.pl/kontakt, konsultanci skontaktują się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz realizacji płatności.

Zamówienie przyjmujemy na minimum 5 dni roboczych, wyjątek stanowi zestaw próbny – 1 dzień.

Przy zamówieniu powyżej 14 dni obowiązuje rabat – 1PLN/dzień

Biuro serwisu My Fit Box, przyjmuje zamówienia telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-21.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-16.00. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu : 574-824-268.

Zamawiającym w serwisie może być osoba pełnoletnia. Zamówienia dla osób nieletnich może dokonywać jedynie opiekun prawny, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

3/ Płatność

Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

– przelewem bankowym – za cały okres z góry ( dotyczy zestawów dietetycznych oraz lunchy) . Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze: 76 1750 0012 0000 0000 4099 7725

– gotówka – przy odbiorze zamówienia ( dotyczy lunchy)

Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie https://myfitbox.com.pl/ oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem serwis myfitbox.com.pl wysyła e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku 76 1750 0012 0000 0000 4099 7725 .Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w potwierdzeniu zamówienia.

Na życzenie Klienta serwis myfitbox.com.pl wystawi fakturę VAT. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub w formie papierowej.

3/ Dostawa

Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu dietetycznego następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy zamowienia@myfitbox.com.pl.

Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 4.00-8.00 oraz 18.00-22.00, godziny dostaw lunchy: 11.00-16.00.

Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas kontaktu telefonicznego.

Nasze dostawy realizujemy na terenie Bochni oraz okolic: Brzesko, Niepołomice, Kraków, Myślenice, Skawina.

4/ Rezygnacja, Zmiana terminu dostawy, Modyfikacja zamówienia

Klient ma możliwość dokonania zmian w zleconym zamówieniu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju diety, kaloryczności lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

W przypadku zmiany diety lub kaloryczności lub zmiany miejsca i godziny dostawy, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu myfitbox.com.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany w godzinach pracy biura serwisu, czyli 08:00-21:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 9.00-16.00. W przypadku nie odwołania zamówienia z 48-godz. wyprzedzeniem zostanie ono zrealizowane.

W przypadku rezygnacji z programu dietetycznego podczas jego trwania, serwis myfitbox.com.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.

Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie 10 dni roboczych od momentu powstania zmiany lub na adres mailowy zamowienia@myfitbox.com.pl.

Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na zamowienia@myfitbox.com.pl lub telefonicznie na numer telefonu

574-824-268 nie później niż 2 dni robocze czyli 08:00-21:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 9.00-16.00.

5/ Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych myfitbox.com.pl .

Administratorem danych jest myfitbox.com.pl. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem serwisu www.myfitbox.com.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

Serwis myfitbox.com.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (DZ.U.2002 nr 144. Poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.